★ LIVRARE GRATUITĂ ★
 

Politica de confidentialitate

REGULI PENTRU PROCESAREA DATELOR PERSONALE DE LA COMPANIE DEILY LTD RESPONSABILITATE LIMITATĂ

 1. Vânzătorul este, de asemenea, operatorul site-ului web în sensul acestor prevederi.
 2. Informații personale înseamnă informații care pot identifica, direct sau indirect, o persoană fizică specifică. Acestea sunt în special nume, reședință permanentă, număr de naștere, e-mail. cookie-uri și altele.
 3. Consumatorul respectiv. Cumpărătorul care este o persoană fizică confirmă Comanda confirmă că informațiile personale furnizate de acesta în intervalul de nume, prenume, adresă, adresa de e-mail, numărul de telefon sunt corecte și adevărate. Prelucrarea acestor date este necesară pentru executarea Acordului de achiziție la distanță la care Consumatorul este parte în sensul articolului 6 alineatul (1) litera (a). (b) Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46 / CE (denumită în continuare "GDPR") Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă colectarea, stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către Furnizor și utilizarea acestora în scopuri de facturare, înregistrare de domenii și alte acte asociate cu serviciul comandat și furnizat, inclusiv comunicarea ulterioară cu Consumatorul pentru exercitarea drepturilor contractuale (retragere), precum și marketingul propriu al operatorului, în scopul expedierii informațiilor despre mărfuri, prin mijloace electronice (e-mail).

 4. Operatorul prelucrează datele cu caracter personal, în special pentru:
      
  1. Înregistrarea clienților
  2. Crearea unei comenzi / încheierea unui acord de achiziție
  3. Emiterea unui document, confirmarea comenzii
  4. Livrarea mărfurilor
  5. Informații despre știri, reduceri și promoții
  6. Înregistrarea comenzilor și a reclamațiilor

 5. Operatorul prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor în cauză în măsura specificată în reglementările legale, contractele și alte documente relevante ale Operatorului, în măsura în care aceste date cu caracter personal vor fi furnizate Operatorului pe documente, în formă electronică sau în alt mod în comunicarea cu Cumpărătorul.
 6. Consumatorul are dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment în scris. Retragerea consimțământului este efectivă în ziua livrării sale către Furnizor.
 7. Operatorul prelucrează în special următoarele date personale ale persoanelor în cauză:

  1. Numele și prenumele
  2. Adresa
  3. Tel. și e-mail
  4. Informații de plată
  5. Cookie-uri

 8. Cumpărătorul furnizează aceste date cu caracter personal operatorului în mod voluntar pentru a-și îndeplini obligațiile care îi revin în baza contractului de achiziție.
 9. Cumpărătorul recunoaște că datele personale vor fi furnizate către o terță parte pentru a-și îndeplini obligațiile care îi revin în baza contractului de achiziție.
 10. Operatorul prelucrează datele cu caracter personal ale persoanei în cauză numai pentru timpul necesar îndeplinirii obligațiilor sale în temeiul Contractului și a reglementărilor legale în general obligatorii.
 11. Operatorul prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor în cauză în scopuri de marcare, cu acordul persoanei în cauză. Persoana în cauză este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing atunci când se înregistrează, la abonare. Persoana în cauză consimte la prelucrarea datelor cu caracter personal pe o perioadă nedeterminată. El poate revoca acest acord în orice moment, notificând operatorul sub orice formă sau închizând contul sau dezabonându-vă de la newsletter.
 12. Operatorul nu publică informații personale despre cumpărători.
 13. Consimțământul pentru prelucrarea datelor care se realizează în temeiul unei obligații legale (de exemplu, în scopuri fiscale) nu poate fi revocat.

 14. Persoana în cauză are următoarele drepturi asupra operatorului la cererea scrisă:
  1. Persoana în cauză are dreptul de acces la datele cu caracter personal.
  2. Persoana vizată are dreptul să rectifice datele cu caracter personal și să completeze datele cu caracter personal incomplet.

  3. Persoana în cauză are dreptul să fie eliminată dacă:
   1. datele personale nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate altfel
   2. persoana în cauză își retrage consimțământul
   3. persoana în cauză se opune prelucrării datelor cu caracter personal și nu prevalează asupra niciunui motiv legitim pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
   4. datele cu caracter personal sunt prelucrate ilegal

  4. Persoana vizată are dreptul să restricționeze prelucrarea datelor cu caracter personal dacă:   
   1. persoana vizată se opune exactității datelor cu caracter personal
   2. prelucrarea datelor cu caracter personal este ilegală
   3. Furnizorul nu mai are nevoie de date cu caracter personal în scopul procesării datelor cu caracter personal, dar persoana în cauză are nevoie de ele pentru a depune o reclamație legală.
   4. persoana în cauză se opune procesării datelor cu caracter personal, în așteptarea verificării faptului că motivele justificate din partea Furnizorului depășesc motivele justificate pentru persoana în cauză.
   5. este un motiv de anulare a îndeplinirii obligațiilor din GDPR, Legea privind protecția datelor cu caracter personal, un regulament special sau un tratat internațional obligatoriu pentru Republica Slovacă,
   6. datele cu caracter personal sunt colectate în legătură cu oferta de servicii ale societății informaționale
         
  5. Furnizorul, dacă persoana în cauză solicită acest lucru, informează persoana în cauză despre destinatarii cărora Operatorul a notificat corectarea datelor cu caracter personal, ștergerea datelor cu caracter personal sau restricția prelucrării datelor cu caracter personal.
  6. Persoana vizată are dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal
  7. Persoana vizată are dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal
  8. Persoana vizată are dreptul să nu fie supusă unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal.
  9. Persoana vizată are dreptul de a fi notificată de operator fără întârzieri nejustificate cu privire la încălcarea protecției datelor cu caracter personal.
  10. Dreptul de a începe procedura în fața autorității competente a administrației de stat în conformitate cu § 100 din Legea nr. 18/2018 CFU privind protecția datelor cu caracter personal.
  11. Persoana vizată are dreptul de a determina timpul de prelucrare.
  12. Furnizarea de date cu caracter personal este necesară pentru încheierea contractului la efectuarea comenzii. În lipsa de a le furniza nu pot încheia un contract la distanță.
  13. Persoana vizată are dreptul să determine sursa de date cu caracter personal.

 15. Furnizarea de informații persoanei în cauză: 
   
      
  1. Furnizorul va furniza persoanei în cauză, la cerere, informații cu privire la prelucrarea datelor sale personale. în formă de hârtie sau electronică.
  2. Furnizorul furnizează persoanei în cauză informații în termen de o lună de la primirea cererii.
  3. Informațiile sunt furnizate gratuit de către operator.
  4. Dacă cererea persoanei în cauză este vădit nefondată, Furnizorul poate percepe o taxă de cost rezonabilă.

 16. Dacă persoana în cauză nu are capacitate juridică deplină, aceste drepturi sunt exercitate de reprezentantul său legal.
 17. Pentru a limita drepturile persoanei în cauză în conformitate cu și în conformitate cu articolul 23 din GDPR și secțiunea 30 din Legea privind protecția datelor cu caracter personal, Furnizorul va informa persoana în cauză, cu condiția ca scopul restricției să nu fie periclitat.
 18. Persoana în cauză este obligată să furnizeze numai date personale adevărate.
 19. Aceste dispoziții sunt reglementate de Legea nr. 18/2018 Coll. Privind protecția datelor cu caracter personal și standardele UE relevante.
 20. Operatorul nu va fi răspunzător pentru utilizarea necorespunzătoare a datelor cu caracter personal de către un terț care a accesat ilegal aceste date cu caracter personal.
 21. Persoana în cauză își poate exercita drepturile în orice mod. (E-mail, telefon)


  Politica de confidențialitate


  DEILY prelucrează informațiile dvs. personale pe care ni le furnizați sau pe care le obținem, altele decât direct de la dvs.

  Când vizitați DEILY, este posibil să colectăm informații precum adresa IP, cookie-uri, comportamentul site-ului, informații despre sistemul de operare, echipamente electrice și așa mai departe. Aceste informații sunt anonimizate și nu pot fi identificate în mod specific de utilizatori.
  Datele cookie servesc mai multe scopuri ca funcție a site-ului și alte cookie-uri analitice. Cookie-urile analitice sunt colectate de Google Inc., care ulterior anonimizează aceste date. Datele anonimizate nu mai sunt date cu caracter personal, deoarece nu pot fi atribuite unei anumite persoane. DEILY funcționează și cu astfel de date. Aceste date sunt utilizate și în scopuri publicitare. Setările cookie-urilor pot fi controlate de acest modul din Google sau în setările browserului. Dacă setați browserul dvs. să blocheze alte cookie-uri (tehnice), veți împiedica funcționarea site-ului web, iar în cazul cookie-urilor analitice blocați operațiunea e-shop-ului DEILY, iar publicitatea pe care o vedeți pe alte site-uri poate să nu reflecte interesele dvs.

 

Procesăm datele dvs. personale pentru:

 1. Achiziția de bunuri, livrarea de bunuri, înregistrarea reclamațiilor și echipamentul acestora, înregistrarea dvs. ca client - datele dvs. personale sunt prelucrate într-o măsură minimă, astfel încât să primiți bunurile dvs., cum ar fi numele, adresa, contactul telefonic, e-mail informațiile furnizate de transportator), dacă vă înregistrați, puteți șterge informațiile și contul dvs. în orice moment,
 2. Marketing: Vă trimitem oferte de e-mail numai pe baza consimțământului dvs., pe care îl confirmați prin e-mail și ori de câte ori îl puteți retrage, în acest caz nu avem nevoie de alte date decât e-mailul dvs.
 3. Îndeplinirea altor obligații legale (contabilitate)

 4. Prelucrăm datele dvs. personale pe următorul temei legal:

  1. executarea obligațiilor contractuale din contractul de vânzare
  2. interesul legitim de a furniza conținut relevant pentru marketing - date și cookie-uri procesate automat

 5. Procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal în următorul interval de timp:
      
  1. prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada de valabilitate a contractului de cumpărare> dacă acesta nu este furnizat, contractul nu poate fi îndeplinit
  2. prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadă prevăzută de lege - 10 ani în cazul unui document fiscal> în acest caz consimțământul nu poate fi revocat
  3. contul de utilizator> timpul până când vă închideți contul, adică vă retrageți consimțământul
  4. marketing> retragerea notificărilor de afaceri

INFORMAȚII PRIVIND UTILIZAREA „COOKIES”

 

I. DEFINIȚII

 

 1. DEILY LTD (denumit în continuare Administrator), furnizează servicii în format electronic, stochează și accesează informații în dispozitivele utilizatorului.
 2. Website (portal) - site web sau aplicație pe care administratorul operează un site web operat în domeniul: https://deily.ro/
 3. Cookie-uri - date IT, în special fișiere text mici, stocate și stocate pe dispozitivele prin care utilizatorul folosește site-ul.
 4. Cookie-uri de administrator - înseamnă cookie-uri publicate de Administrator cu privire la furnizarea serviciilor electronice ale administratorului prin intermediul site-ului Web.
 5. Cookie-uri externe - cookie-uri care sunt publicate de către partenerii administratorului prin intermediul site-ului.
 6. Dispozitive - înseamnă un dispozitiv electronic prin care un utilizator accesează un site web.
 7. Utilizator - este o entitate pentru care serviciile electronice pot fi furnizate în conformitate cu regulile și regulamentele în format electronic sau cu care poate fi încheiat Acordul de servicii electronice.

 

II. TIPURI DE "COOKIES" UTILIZATE

 

 1. Cookie-urile utilizate de administrator sunt sigure pentru dispozitivele utilizatorului. În special, nu este posibil ca virușii sau alte programe software nedorite sau software dăunător să intre pe dispozitivele utilizatorului. Aceste fișiere vă permit să identificați software-ul folosit de utilizator și să personalizați individual site-ul pentru fiecare utilizator. Cookie-urile conțin de obicei numele de domeniu de la care provin, cât timp sunt păstrate pe dispozitiv și valoarea asociată.

 2. Administratorul folosește două tipuri de cookie-uri:
   
  1. COOKIES RELAY: sunt stocate pe dispozitivul utilizator și rămân acolo până la sfârșitul sesiunii browserului. Informațiile stocate sunt apoi șterse definitiv din memoria dispozitivului. Mecanismul relațional cookie nu permite colectarea de date personale sau informații confidențiale de pe dispozitivul utilizatorului,
  2. COOKIES PERMANENTE: stocate în echipamentul utilizatorului și vor rămâne acolo până la ștergere. Încheierea unei sesiuni de browser sau oprirea dispozitivului nu o șterge de pe dispozitivul utilizatorului. Mecanismul cookie persistent nu permite colectarea de date personale sau informații confidențiale de pe dispozitivul utilizatorului.

 3. Utilizatorul are capacitatea de a restricționa sau de a refuza accesul la cookie-uri la dispozitivele sale. Dacă utilizați această opțiune, veți putea utiliza site-ul pe lângă funcțiile care, prin natura lor, necesită cookie-uri.

 

III. OBIECTIVE PENTRU "COOKIES"

 

 1. Administratorul folosește propriile „cookie-uri” pentru următoarele scopuri:

  1. CONFIGURAREA site-urilor web
   1. adaptarea conținutului site-ului web la preferințele utilizatorului și optimizarea utilizării site-ului
   2. recunoașterea dispozitivului utilizatorului site-ului și locația acestuia și afișarea corectă a site-ului adaptat nevoilor sale individuale.

  2. VERIFICAREA UTILIZATORULUI PE SITE-UL WEB ȘI FURNIZAREA UTILIZATORULUI RELATAT PE SITUL WEB
   1. menținerea sesiunii site-ului web al utilizatorului (după logare), astfel încât utilizatorul să nu fie necesar să reintroducă numele de autentificare pe fiecare pagină a portalului;
   2. configurarea corectă a caracteristicilor selectate ale site-ului web și, în special, permiterea autentificării sesiunii browserului;
   3. optimizarea și creșterea eficienței serviciilor furnizate de administrator.

  3. IMPLEMENTAREA PROCESELOR NECESARE PENTRU FUNCȚIONALITATEA COMPLETĂ A WEB-urilor

   1. adaptarea conținutului site-ului web la preferințele utilizatorului și optimizarea utilizării site-ului. În special, aceste fișiere permit recunoașterea parametrilor de bază ai echipamentului utilizatorului și afișarea corectă a paginilor web adaptate nevoilor sale individuale;
   2. buna funcționare a programului partener, permițând în special verificarea surselor de redirecționare a utilizatorilor către site-ul web;
   3. care permite utilizarea funcțiilor „Cutie poștală” și „Coș” pe site-ul web.

  4. MONITORIZAREA ANALIZĂ ȘI AUDITUL
   1. producerea de statistici anonime care ajută la înțelegerea modului în care utilizatorii site-urilor utilizează aceste pagini, îmbunătățind astfel structura și conținutul acestora. 

  5. ASIGURAREA FIABILITĂȚII SITE-ULUI

 2. Administratorul serviciului utilizează „cookie-uri” externe pentru următoarele scopuri:

  1. prezentarea de conținut multimedia pe site-urile web descărcate de pe site-uri web externe, de ex. YouTube
  2. colectarea datelor statice generale și anonime folosind instrumente analitice, de ex Google Analytics
  3. afișarea anunțurilor adaptate preferințelor utilizatorului folosind un instrument de publicitate online, de ex. Google AdSense
  4. conectarea pe site prin intermediul site-urilor de socializare, de ex. Facebook.com.
  5. Utilizați funcții interactive pentru popularizarea site-urilor web prin rețelele de socializare, inclusiv Facebook.com, Instagram.com,
  6. prezentarea de evaluări pe site-urile web descărcate de pe site-uri externe, de ex. Heureka.sk.
  7. utilizarea unei caracteristici pentru a facilita comunicarea prin intermediul site-urilor web descărcate de pe site-uri externe, cum ar fi Live Chat.

IV. POSIBILITĂȚI PENTRU DETERMINAREA CONDIȚIILOR DE PĂSTRARE SAU DE ACCES LA „COOKIES”

 

 1. Utilizatorul poate modifica independent și în orice moment setările cookie-urilor, specificând condițiile de stocare și acces la Dispozitivul de Utilizare. Utilizatorul poate face modificări la setările menționate în propoziția precedentă folosind setările browserului web. În special, puteți modifica aceste setări blocând manipularea automată a cookie-urilor în setările browserului dvs. Web sau ori de câte ori cookie-urile sunt plasate pe dispozitivul utilizatorului. Pentru detalii despre modul în care se gestionează cookie-urile și modul în care sunt gestionate, consultați setările software (browserul web).
 2. Utilizatorul poate șterge oricând cookie-urile utilizând funcțiile disponibile în browserul web pe care îl folosește.
 3. Restrângerea utilizării cookie-urilor poate afecta unele caracteristici disponibile pe site-ul web.
 4. Pentru o configurație de exemplu de Google Chrome, faceți clic AICI.